Cine are dreptul la concediul de studii și în ce condițiidoar 9 minute sa citesti articolul

pexels vlada karpovich 4050315

Știai că, dacă ești angajat în România, ai dreptul de a solicita un concediu de studii, în care să-ți completezi educația cu acele cursuri sau studii de care ai nevoie pentru a progresa în carieră? Este o veste bună! Poți solicita acest tip de concediu de la angajatorul tău și poți să-ți iei timp pentru a progresa în carieră, fără să-ți bați capul cu provocarea de a și lucra în același timp.

Descoperă din articolul de mai jos ce este un concediu de studii, cine are dreptul de a-l solicita, dar și ce spune Codul Muncii despre un astfel de concediu, precum și un model de cerere de concediu pentru studii.

Sperăm ca acest articol să te inspire să îți iei un concediu de studii prin care să-ți completezi educația profesională și să progresezi în cariera ta. Află mai jos mai multe detalii.

Ce este concediul de studii și cine are dreptul să îl solicite

Concediul de studii este un drept al oricărui angajat, indiferent dacă lucrează într-o instituție de stat sau în sistemul privat. Acesta se acordă în baza prevederilor articolului 154, alin. 1 din Codul Muncii, în care se specifică faptul că salariații au dreptul, la cerere, la concediu pentru formare profesională. Ca regulă generală, concediul de studii este un tip de concediu fara plata, însă, în anumite condiții, se poate încadra în categoria concediilor cu plată.

Codul Muncii nu oferă o definiție expresă a noțiunii de „concediu pentru studii”, dar se poate observa o trimitere la această noțiune în art. 54, conform căruia „Contractul individual de muncă poate fi suspendat, prin acordul părților, în cazul concediilor fără plată pentru studii sau pentru interese personale.”

Tipuri de concediu de studii

Există două tipuri de concediu de studii, conform Codului Muncii din România, cu sau fără plată. Despre cele două, Codul Muncii prevede că:

Concediu de studii fără plată

Concediul de studii fără plată se acordă la cererea scrisă a salariatului, pe perioada formării profesionale. Concediul de studii fără plată este un drept al angajatului care se acordă chiar și în cazul în care cursurile pe care le urmează nu au legătură cu activitatea pe care o desfășoară la locul de muncă. În concluzie, concediul de studii se acordă pentru orice tip de cursuri de formare, în vederea susținerii examenelor din sesiune, a lucrării de licență, de master sau de doctorat.

Concediu de studii cu plată

Angajatorul are obligația legală fie de a asigura participarea angajaților la cursuri de formare profesională, fie de a le acorda concediu de studii plătit. Spre deosebire de concediul de studii fără plată, care este acordat la cererea angajatului, concediul de studii cu plată se acordă tot pe baza unei cereri din partea salariatului, în cazul în care angajatorul nu a asigurat participarea la cursuri de formare profesională care au legătură cu obiectul de activitate al angajatului.

Concediul de studii cu plată sau fără plată este un drept al angajatului, iar angajatorul nu are dreptul de a respinge cererea pentru acordarea acestuia. Excepție fac situațiile în care lipsa angajatului împiedică desfășurarea activității companiei.

Cine poate solicita concediu de studii

Concediul de studii este un drept legal al oricărui angajat. Sunt foarte frecvente cazurile în care angajații tineri, mai ales studenții, încep să lucreze încă din perioada facultății. Există și situațiile în care angajatul dorește să urmeze cursuri de perfecționare sau să își schimbe domeniul de activitate, cazuri în care este nevoie să urmeze cursuri de specialitate. În aceste cazuri, concediul de studii este un beneficiu important pentru angajat, care își poate organiza mai bine perioada de cursuri sau examene, fără ca aceasta să afecteze programul de lucru și fără a fi nevoit să își consume din zilele de concediu de odihnă.

Participarea la cursuri de formare profesională este reglementată prin lege și se regăsește în Codul Muncii, având câteva criterii de acordare, de care și angajatul, și angajatorul, trebuie să țină cont. Astfel, concediul de studii se acordă pentru:

 • companiile care au cel puțin 21 de angajați, cel puțin o dată la doi ani;
 • companiile care au mai puțin de 21 de angajați, cel puțin o dată la trei ani.

Angajatorii sau companiile care au mai mult de 20 de angajați trebuie să aibă în vedere și să aplice anual un plan de formare profesională pentru angajați, indiferent de vechimea acestora în muncă. Planul de formare profesională se elaborează împreună cu reprezentanții salariaților sau cu liderul de sindicat din instituția respectivă, după caz.

După elaborarea planului de formare profesională, acesta se anexează la contractul colectiv de muncă. Toți salariații au dreptul să fie informați de către superiorul direct sau liderul de sindicat/ reprezentantul angajaților cu privire la planul de formare profesională.

Cheltuielile care decurg din participarea la programul de formare profesională, care este necesar angajatului pentru a-și desfășura corespunzător activitatea în cadrul instituției, sunt suportate exclusiv de către angajator.

Concediul de studii este un drept de care beneficiază orice angajat, fie că este salariat într-o instituție de stat sau privată, care urmează un curs de formare profesională sau care urmează să susțină un examen de licență, masterat sau doctorat. Angajatorul are obligația legală de a oferi angajaților posibilitatea de a urma un curs de formare și să stabilească de comun acord condițiile de acordare, perioada și drepturile salariale cuvenite, în cazul unui concediu de studii cu plată.

Ce mai spune Codul Muncii despre concediul pentru studii

Codul Muncii prevede următoare lucruri, despre concediul pentru studii sau formare profesională:

Art. 154

 • (1) Salariaţii au dreptul să beneficieze, la cerere, de concedii pentru formare profesională.
 • (2) Concediile pentru formare profesională se pot acorda cu sau fără plată.

Art. 155

 • (1) Concediile fără plată pentru formare profesională se acordă la solicitarea salariatului, pe perioada formării profesionale pe care salariatul o urmează din iniţiativa sa.
 • (2) Angajatorul poate respinge solicitarea salariatului numai dacă absenţa salariatului ar prejudicia grav desfăşurarea activităţii.

Art. 156

 • (1) Cererea de concediu fără plată pentru formare profesională trebuie să fie înaintată angajatorului cu cel puţin o lună înainte de efectuarea acestuia şi trebuie să precizeze data de începere a stagiului de formare profesională, domeniul şi durata acestuia, precum şi denumirea instituţiei de formare profesională.
 • (2) Efectuarea concediului fără plată pentru formare profesională se poate realiza şi fracţionat în cursul unui an calendaristic, pentru susţinerea examenelor de absolvire a unor forme de învăţământ sau pentru susţinerea examenelor de promovare în anul următor în cadrul instituţiilor de învăţământ superior, cu respectarea condiţiilor stabilite la alin. (1).

Art. 157

 • (1) În cazul în care angajatorul nu şi-a respectat obligaţia de a asigura pe cheltuiala sa participarea unui salariat la formare profesională în condiţiile prevăzute de lege, salariatul are dreptul la un concediu pentru formare profesională, plătit de angajator, de până la 10 zile lucrătoare sau de până la 80 de ore.
 • (2) În situaţia prevăzută la alin. (1) indemnizaţia de concediu va fi stabilită conform art. 150.
 • (3) Perioada în care salariatul beneficiază de concediul plătit prevăzut la alin. (1) se stabileşte de comun acord cu angajatorul. Cererea de concediu plătit pentru formare profesională va fi înaintată angajatorului în condiţiile prevăzute la art. 156 alin. (1).

Art. 158

Durata concediului pentru formare profesională nu poate fi dedusă din durata concediului de odihnă anual şi este asimilată unei perioade de muncă efectivă în ceea ce priveşte drepturile cuvenite salariatului, altele decât salariul.

Indemnizația pentru concediul de studii

Despre indemnizația pentru concediul de studii, Codul Muncii prevede că:

În cazul concediului de studii cu plată, angajatorul are obligația de a plăti salariatului, pe durata concediului, o indemnizație de concediu, care nu poate fi mai mică decât salariul de bază și indemnizațiile sau sporurile acordate angajatului conform contractului de muncă. Această indemnizație se calculează ca fiind media drepturilor salariale din ultimele trei luni anterioare perioadei în care este efectuat concediul de studii cu plată. Indemnizația de concediu se plătește de către angajator cu cel puțin cinci zile lucrătoare înainte de începerea concediului de studii.

Concediu de studii, ca vechime în muncă

Concediul de studii este considerat vechime în muncă, fiind asimilat perioadei de muncă efectivă. Perioada concediului de studii (cu plată sau fără plată) se stabilește de comun acord cu angajatorul și nu poate fi scăzută din durata concediului de odihnă, astfel:

 • Concediul de studii fără plată poate avea durata de cel mult 30 de zile lucrătoare, integral sau fracționat;
 • Concediul de studii cu plată poate avea cel mult 10 zile lucrătoare sau până la 80 de ore, integral sau fracționat.

De asemenea, este important de reținut că nu este obligatorie efectuarea integrală a concediului de studii, acesta poate fi organizat în mai multe sesiuni, pe durata unui an calendaristic. Există cursuri de formare care se organizează în mai multe etape sau examenul de promovare are loc la o perioadă după terminarea cursurilor. În acest caz, concediul de studii poate fi împărțit în mai multe etape și este de asemenea necesar ca cererea de acordare a concediului de studii să fie înaintată cu cel puțin o lună înainte de începerea cursurilor sau a sesiunii de examene.

Model de cerere de concediu pentru studii

Cererea de concediu de studii fără plată se înaintează angajatorului cu cel puțin o lună înainte de începerea acestuia. În cerere trebuie să se specifice data de începere a cursurilor de formare profesională, denumirea instituției care organizează respectivele cursuri și durata acestora.

Cerere pentru concediu de studii cu plată

Iată mai jos un model de cerere de concediu pentru studii cu plată, care trebuie trimisă angajatorului cu cel puțin o lună înainte de efectuarea concediului.

Cerere concediu de studii

Această cerere, așa cum prevede mai sus, trebuie completată cu denumirea instituției unde se efectuează stagiul de formare profesională, dar și cu data de începere a acestui concediu, precum și cu domeniul de formare profesională.

Cerere pentru concediu de studii fără plată

Dacă vrei să îți iei un concediu de studii fără plată, ai nevoie să completezi o cerere de concediu de acest tip, care trebuie depusă angajatorului tot cu o lună înainte de efectuarea acestui concediu. Iată mai jos un model pe care îl poți utiliza:

Cerere concediu de studii fara plata

Indiferent care este tipul de concediu de studii pe care vrei să ți-l iei, este important, reține, să depui această cerere cu cel puțin o lună înainte de efectuarea sa. De asemenea, ține cont și că durata unui astfel de concediu poate fi:

 • Concediu de studii fără plată – cel mult 30 de zile lucrătoare, integral sau fracționat;
 • Concediu de studii cu plată – cel mult 10 zile lucrătoare sau până la 80 de ore, integral sau fracționat.

Vrei să te inspiri despre ce fel de cursuri de formare profesională poți face?

Desigur, poți cere concediu de studii și pentru terminarea unor studii precum cele de licență sau masterat. Însă, pentru completarea formării tale profesionale, inspiră-te și din aceste articole de pe blogul nostru, despre ce fel de cursuri poți urma, care să-ți completeze formarea profesională:
Photo by Vlada Karpovich


Citiți articolul original pe bestjobs.eu

Declinarea răspunderii! romaniahub.ro este un agregator automat al media din Romania. În fiecare articol este specificat hyperlinkul către sursa primară. Preluarea informațiilor urmăreste promovarea și facilitarea accesului la informație, cu respectarea drepturilor de proprietate intelectuală, conform cu termenii și condițiile sursei (bestjobs.eu) Dacă sunteți proprietarul conținutului și nu doriți să vă publicăm materialele, vă rugăm să ne contactați prin e-mail – [email protected]. Conținutul va fi șters în 24 de ore.
Redactia

Redactia

RomaniaHUB.ro este o resursă online care ajută la conectarea companiilor cu furnizorii de servicii în care pot avea încredere. Ne dorim să fim o sursă de inspirație pentru industria marketingului digital, dar și un canal de educație pentru celelalte categorii de public interesate de marketing digital, seo, web design, ecommerce.
mood_bad
 • Niciun review
 • Adauga un comentariu

  Alții au citit și...

  Newsletter

  Abonați-vă si primiți e-mailul săptămânal care face citirea știrilor business mai plăcută. Rămâneți informat și distrați-vă, gratuit.

  PS: Abonarea la newsletter este supusă Politicii noastre de confidențialitate și Termenilor și condițiilor.